اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

 
تاريخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
حداقل دستمزد از یک سو با خط فقر فاصله دارد و از جانب دیگر اگر بالاتر رود اصل کار و ادامه حیات اقتصادی یک بنگاه را تهدید کند. در هر حال اما باید به یاد داشت که با رونق و رشد اقتصادی و مهارت آموزی می توان در حداقل متوقف نماند.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- همه ساله در پایان اسفندماه حداقل دستمزد سال آینده اعلام می شود تا هم کارگران و هم کارفرمایان و البته پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه های مرتبط تکلیف خود را بدانند.

بر این اساس حداقل دستمزد در سال 1394 به میزان 712 هزار و 425 تومان تعیین شده و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفته است افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم است و از این رو می توان گفت برای اولین بار میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است.

ناگفته پیداست که دستمزد 712 هزار تومانی از نصف خط فقر هم پایین تر است و با نگاه و تحلیل بر اساس خط فقر این دستمزد هرگز کافی نیست.

اما در نگاه کارشناسی ناگزیر از توجه به واقعیت های دیگری هستیم. از جمله این که چنانچه در افزایش حداقل دستمزد وضعیت کارگاه ها و پیمانکاری ها و رکود کنونی لحاظ نشود چه بسا افزایش دستمزد یک کارگر به بهای اخراج کارگران دیگر حاصل آید یا بنگاه را به تعطیلی و ورشکستگی بکشاند.

حداقل دستمزد کارگران؛ 5 نکته اقتصادی و یک واقعیت تلخ اجتماعی

بنابر این نه می توان افزایش حداقل دستمزد را کافی دانست که می دانیم با تورم کنونی این دستمزدها هیچ گاه کافی نیست و آنچه کافی است این یادآوری است که قیمت یک قرص نان لواش که  هشت سال پیش، 30 تومان بود اکنون چقدر است؟

در عین حال نمی توان عدد بالاتری را هم پیشنهاد داد چون اولا ضمانت اجرا ندارد و چه بسا کارفرمایان و کارگران را به توافق بر سر عددی دیگر سوق دهد و تنها ظاهر را رعایت کنند و ثانیا بیم آن می رود که اصل فعالیت یک کارگاه تهدید شود یا کارگران دیگری بیکار شوند. چون کارفرما برای هزینه نیروی کار سهمی قایل است و چنانچه از آن بالاتر رود چاره ای جز حذف و تعدیل نیرو ندارد.

با این حال به بهانه اعلام حداقل دستمزد 712 هزار تومانی با اعمال افزایش 17 درصدی نکات و واقعیت هایی را می توان برشمرد تا هم جنبه انسانی رعایت شده باشد و هم مولفه های اقتصادی را نادیده نینگاشته باشیم.

1- درست است که افزایش 17 درصدی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده اما در نظر داشته باشیم این عدد ازمجموع نرخ تورم سال های گذشته همچنان بسیار کمتر است.

 به عبارت دیگر هر چند میزان افزایش دستمزد برای سال آینده از نرخ تورم بیشتر اعلام شده اما کمر کارگران زیر بار تورم در این سال ها چنان خم شده که به فرض بالاتر بودن از نرخ تورم با این اعداد راست نمی شود.

2- منتقدان دو دسته اند: گروه اول کسانی که با دستوری و بخشنامه ای بودن حداقل دستمزد مخالف هستند و آن را با قواعد بازار مغایر می دانند. گروه دوم اما این عدد را با حداقل مبلغ برای تامین هزینه های یک خانوار مقایسه می کنند و خواستار افزایش آن هستند.

درباره انتقاد گروه اول باید گفت مادام که تامین اجتماعی و بیمه بیکاری فراگیر نشده و کاستی هایی دارد دولت ها نمی توانند نسبت به تعیین حداقل دستمزد بی تفاوت باشند و یک جمعیت عظیم انسانی را رها کنند. یادمان باشد پشت هر کارگر خانواده ای است و ظلم به او را باید در تعداد اعضای خانوار ضرب کرد.

در پاسخ به گروه دوم نیز پیش تر توضیح داده شد به خصوص نگرانی های مربوط به بنگاه ها را باید یادآور شود به اضافه تورم حاصل از افزایش بی ملاحظه دستمزد که باز فشار خود را بیش از همه باز به این قشر وارد می کند و در نهایت دود این به ظاهر افزایش با تورم به چشم شان می رود.

3- حداقل دستمزد با رایزنی سه ضلع مثلث کار در ایران (دولت، تشکل های کارفرمایی و کارگری) تعیین می شود. اما وقتی دولت خود کارفرمایی بزرگ است و تشکل های کارگری به مفهوم رایج در کشورهای صنعتی و در قالب سندیکاهای مستقل وجود ندارد عملا این مثلث تشکیل نمی شود و اراده دولت فایق می آید. ضمن این که قراردادهای موقت کار و بیکاری گسترده نیز قدرت چانه زنی را از شبه تشکل های کارگری نیز سلب می کند.

4- واقعیت این است که دولت حداقل دستمزد را تعیین می کند نه سقف آن را و کارگران ماهر می توانند زیر بار این اعداد و ارقام نروند یا با افزایش مهارت اعداد بالاتری را مطالبه کنند یا تشکل های صنفی پیمان های دسته جمعی کار منعقد کنند و به این حداقل ها ضریب بدهند. پس آنچه دولت تعیین می کند تنها ناظر به حداقل است و این به معنی آن نیست که در همین حد محدود بماند و سقف تعیین نشده است.

5- این گفتار اما نمی خواهد و نمی تواند صرفا اقتصادی باشد تا مثلا بر ضرورت رشد اقتصادی تاکید کنیم و بگوییم چون که صد آمد نود هم پیش ماست و بر اساس آن کارفرمایان بسیار بیش از اکنون به کارگران نیازمند خواهند شد و آنگاه آنان شرط می گذارند.

نمی خواهد و نمی تواند این واقعیت را انکار کند که در وضعیت رکود و با اقتصاد دولتی و تشکل های ظاهرا سندیکایی و بعضا با ماهیت متفاوت و با قرار دادهای موقت کارگران دست بالا را ندارند.

همچنین از این واقعیت نمی توان گذشت که سطح هزینه ها در هر استان متفاوت است و تعیین یک دستمزد واحد برای 31 استان کشور هر چند به لحاظ سوابق وبیمه اجتناب ناپذیر است اما چگونه می توان دستمزد کارگری را که در تهران زندگی می کند و هزینه قابل توجهی را باید بابت اجاره بها و کرایه رفت وآمد بپردازد با کارگری مثلا در شمال کشور مقایسه کرد که چه بسا در روستای زادگاه خود زندگی کند و با طی مسافتی کوتاه به کارخانه برسد؟ آیا 712 هزار تومان برای این دو به یک اندازه است؟

انگیزه این نوشتار اجتماعی است و پرسشی که پس از اعلام این حداقل به ذهن خطور می کند.

پرسش برخاسته از این گزاره که سود سالانه 40 میلیون تومان سپرده گذاری در بانک های خصوصی 20 درصد است. یعنی 8 میلیون تومان.

آن واقعیت تلخ این است: ارزش سالانه نیروی کار به اندازه سود پولی معادل دو دستگاه پراید است.

نمی خواهم بر حداقل اعلام شده خرده بگیرم که توضیح داده شد اضافه بر آن چگونه ممکن است بنگاه ها را به تعطیلی و کارگران را به اخراج بکشاند و کارفرمایان را از صرافت نیروی کار جدید  اندازد.

تنها می خواهیم تصویری از جامعه ای ارایه دهیم که بیش از هر جامعه دیگر در این دنیا در آن از نفی سرمایه داری و تقبیح نگاه طبقاتی و رواج معنویت سخن گفته می شود.

این پارادوکس را باید حل کرد و گرنه می دانیم که بسیارند بنگاه های صنعتی و خدماتی که از عهده پرداخت همین حداقل هم بر نمی آیند و می دانیم بنگاه هایی ماه هاست همین حداقل ها را هم نپرداخته اند و کارگران به همین که کاری دارند و همین که چرخ کارگاه از گردش باز نایستاده دل خوش اند.

کاش یک کشور سرمایه داری را معرفی کنند که در آن سود 13 هزار دلار سپرده بانکی در طول سال با دستمزد یک سال یک کارگر برابر باشد. 


بر این اساس عجیب نیست اگر گفته شود که سرمایه سالاری در ایران شاید به موقعیت بی سابقه و منحصر به فردی رسیده است.ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال۹۴ به میزان ۶۸۴ هزار تومان تعیین شده است که حدود ۲۸ هزار تومان از حداقل حقوق ۷۱۲ هزار و۴۱۳تومانی کارگران در سال آینده کمتر است.
عصرخبر به نقل از تسنیم: برای سال آینده حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی  با افزایش 14 درصدی 684 هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان 7 برابر این رقم یعنی4 میلیون و 788 هزار تومان شد.

حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر(شاغلین)موضوع تبصره ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور، در سال 1394 به میزان 684 هزار تومان و حداکثر حقوق فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر این مقدار است.

این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 94 کارگران  را با 17درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712هزار و 413 تومان تعیین کرد که این 17درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود.

با افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران 712 هزار و 413 تومان رسید. شورای عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از 500 تومان به 1000 تومان روزانه افزایش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه طی سال 94 معادل 30 هزار تومان خواهد شد.همچنین با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان و بن کارگری نیز از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان در سال 94 افزایش یافته است.

افزایش 14درصدی حداقل حقوق کارمندان و 17 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 93 در حالی است که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران حدود 16درصداست.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
حداقل دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت. بن نقدی ماهیانه به ۱۱۰هزارتومان، حق مسکن ۴۰هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یک فرزند نیز ۷۱۲۴۱تومان شد.

به گزارش مهر، شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۷۱۲۴۲۵
حق مسکن ماهیانه ۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار) ۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۷۱۲۴۲
حق اولاد- دو فرزند ۱۴۲۴۸۵
حق سنوات روزانه ۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۳۷۴۷
مجموع دریافتی افراد مجرد ۸۹۲۴۳۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۰۳۴۹۱۲
منبع: مهر


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

برنامه‌ریزی برای کاهش 3 درصدی تورم/400 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم

download ربیعی

خبرگزاری میزان: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم ۱۵ درصد تا پایان امسال ثابت است ولی دولت بنا دارد در سال آینده این رقم را به ۱۲ درصد برساند.

به گزارش میزان، علی ربیعی در نشست موثرین شهرستان شاهرود ابراز امیدواری کرد با تلاش دولتمردان، تورم تا پایان دولت یازدهم تک رقمی شود .

وزیر تعاون از صدور 600 هزار بیمه اجباری از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: با این رقم حتی اگر ریزشی هم داشته باشیم، می توان گفت 400 هزار شغل ایجاد کرده ایم.

ربیعی با بیان اینکه بیش از 35 میلیون نفر در کشور از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند اضافه کرد : بیمه سلامت 8 میلیون نفری را که بیمه نداشتند تحت پوشش قرار داده است، 90 درصد این افراد شهرنشین بودند .

وزیر کار در ادامه ظرفیت های معدنی و منابع انسانی را از مزیت های رشد شهرستان های شاهرود و میامی بیان کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، مرکز آموزش کارگر معدن وابسته به شرکت ذغالسنگ البرز شرقی شاهرود از سال آینده راه اندازی می شود تا یک هزار نیروی بومی را برای اشتغال در معادن آموزش دهد.

در این جلسه استاندار سمنان هم تاکید کرد: واگذاری زمین با نصف قیمت در مناطق صنعتی شرق استان سمنان و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران در این مناطق از کمک های دولت برای پیشرفت شرق استان سمنان است .

 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
مروری بر گزارش مرکز آمار ایران کدام استان‌ها کم‌ترین و بیش‌ترین بیکار را دارند + جدول نرخ بیکاری آمار
خبرگزاری میزان: مرکز آمار ایران در جدیدترین آمار خود علاوه بر وضعیت نیروی کار و سواد در کشور، میزان نرخ بیکاری در استان های مختلف را گزارش داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 92، نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر در کشور، نقاط شهری و روستایی به ترتیب 10.4، 11.8 و 7 درصد بوده است. در میان استان های کشور استان های لرستان و کهلگیلویه و بویر احمد به ترتیب 17.1 و 16.5 درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان های گلستان و کرمان به ترتیب 5.8 و 6.1 درصد کم ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند. در گزارش مرکز آمار در سال 92 آمده است، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیش تر در کشور، نقاط شهری و روستایی به ترتیب 37.6 درصد، 36.9 درصد و 39.7 درصد بوده است. در میان استان های کشور استان های اردبیل و آذربایجان غربی به ترتیب با 42.6 درصد و 41.3 درصد بالاترین و استان های سیستان وبلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با 28.5 درصد و 30.7 درصد پایین ترین نرخ فعالیت را به خود اختصاص داده اند. همچنین در سال 92، از جمعیت شاغل 10 ساله و بیش تر، 18.3 درصد در بخش کشاورزی، 34.3 درصد در بخش صنعت و 47.4 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند. این نسبت در نقاط شهری به ترتیب 4.9 درصد، 36.9 درصد و 58.2 درصد و در نقاط روستایی به ترتیب 50.1 درصد، 28.1 درصد و 21.8 درصد بوده است. در بین استان های کشور بالاترین و پایین ترین میزان اشتغال به ترتیب در بخش کشاورزی مربوط به استان های خراسان شمالی 35.9 درصد و تهران 1.5 درصد، در بخش صنعت مربوط به استان های یزد با 46.8 درصد و بوشهر با 25.3 درصد و در بخش خدمات نیز استان های تهران با 61.1 درصد و خراسان شمالی با 35.1 درصد بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 92، بخش خصوصی 82.9 درصد و بخش عمومی 17.1 درصد شاغلان 10 ساله و بیش تر را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که این ارقام در نقاط شهری به ترتیب 78.4 و 21.6 درصد و در نقاط روستایی 93.8 و 6.2 درصد بوده است. بررسی بخش های خصوصی و عمومی به تفکیک استان نشان می دهد، استان خراسان رضوی با 89 درصد شاغلان بخش خصوصی بالاترین و با 11 درصد شاغلان بخش عمومی پایین ترین این نسبت ها را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است. همچنین استان کهگیلویه و بویر احمد با 68.7 درصد شاغلان بخش خصوصی و 31.3 درصد شاغلان بخش عمومی پایین ترین و بالاترین این نسبت ها را به خود اختصاص داده است.  

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

ئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

کارفرمایان هر سال با ضجه و مویه مانع افزایش واقعی مزد می‌شوند/ تقدیر از رفتار متفاوت گروه کارگری

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

 «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار هر سال رسم شده است که در حاشیه آمار و ارقام دولتی، کارفرمایان با ضجه و مویه از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: واقعیت این است که دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرما از این شیوه رفتاری کارفرمایان استقبال می‌کند و در ‌‌نهایت به نام توافق سه جانبه، مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها می‌شود.

وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم سال گذشته به تنهایی باعث عقب ماندگی ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شد، افزود: اگر امسال عزم دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران جدی است باید طبق محاسابات انجام شده بابت معوقات سال قبل و تورمی که امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده معادل ۲۵ درصد به حداقل مزد اضافه شود.

صادقی افزود: واقعیت این است که گروه کارگری شورای عالی کار امسال عملکردی متفاوت نسبت به سالهای گذشته داشته است؛ آمار استخراجی این گروه از طریق نهادهای صنفی کارگری مختلف جمع آوری شده و همین مسئله باعث جدی‌تر شدن مذاکرات و پایداری آنان بر مواضع جامعه کارگری شده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: در چنین شرایطی حتی اگر دولت و کارفرمایان مانند سالهای گذشته اجازه واقعی شدن دستمزد‌ها را ندهند، گروه کارگری شورای عالی کار می‌تواند با توجه به عزم جدی که دارد از طریق راههای قانونی همچون طرح دعوی در دستگاه قضایی علیه تصمیمات غیر قانونی و احساسی شورای عالی کار موضع گیری کند.

 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
پیشگیری

شناخت و آگاهی از عوامل خطر بروز سکته مغزی، پیگیری دستورات و توصیه‌های پزشک و نیز رعایت یک شیوه زندگی  سالم، بهترین اقداماتی هستند که جهت جلوگیری از بروز سکته مغزی می‌توانید انجام دهید. اگر دچار سکته مغزی و یا TIA شدید، اقدامات زیر جهت جلوگیری از بروز سکته‌های بعدی، می‌تواند مفید و کمک‌کننده باشند.  بسیاری از اقدامات پیشگیری کننده از سکته مغزی، همانند اقدامات مربوط به جلوگیری از بروز بیماری‌های قلبی است.

روی‌هم‌رفته، دستورات  و توصیه‌های مربوط به شیوه زندگی سالم عبارتند از:

• کنترل فشار خون بالا(هایپرتانسیون): یکی از مهمترین اقداماتی که جهت کاهش بروز احتمال خطر سکته مغزی می‌توانید انجام دهید، کنترل فشار خونتان است. اگر سکته مغزی را پشت سر گذاشته‌اید، با پایین آوردن فشار خون خود می‌توانید از بروز سکته‌های مغزی یا TIA در آینده جلوگیری نمایید. ورزش و فعالیت بدنی، کنترل و مدیریت استرس، حفظ وزن در محدوده سلامت؛ و محدودیت دریافت سدیم و الکل، راه‌هایی جهت کنترل فشار خون شما می‌باشند. استفاده بیشتر از مواد حاوی پتاسیم در رژیم غذایی نیز می‌تواند مفید و کمک‌کننده باشد. علاوه بر توصیه‌هایی مبنی بر تغییر در شیوه زندگی، این امکان نیز وجود دارد که پزشک جهت درمان فشار خون بالای شما، داروهایی تجویز نماید.

• کاهش مقدار کلسترول و چربی اشباع در رژیم غذایی: خوردن مقادیر کمتر کلسترول و چربی، خصوصاً چربی‌های اشباع و ترانس، به کاهش ساخت و تجمع پلاک‌های چربی در سرخرگ‌های شما کمک می‌نماید. اگر شما فقط از طریق ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی خود قادر به کنترل کلسترول خود نباشید، این امکان وجود دارد که پزشک داروهای کاهنده کلسترول را برای شما تجویز نماید.

• ترک سیگار و یا قطع استفاده از تنباکو: سیگار کشیدن احتمال خطر بروز سکته مغزی را هم برای افراد سیگاری و هم برای افراد غیرسیگاری که در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند، بالا می‌برد. ترک سیگار و یا قطع استفاده از تنباکو، احتمال خطر بروز سکته مغزی را کاهش می‌دهد.

• کنترل بیماری دیابت(قند خون): شما می‌توانید بیماری دیابت خود را با استفاده از رژیم غذایی صحیح، ورزش و فعالیت بدنی، کنترل وزن و استفاده از دارو، مدیریت و درمان نمایید.

• حفظ وزن در محدوده سلامت و طبیعی: اضافه وزن با سایر عوامل خطر بروز سکته مغزی، مثل فشار خون بالا، بیماری قلبی عروقی، و دیابت می‌تواند همراه باشد. کاهش وزن، حتی به مقدار 10 پوند، می‌تواند فشار خون شما را کاهش داده، و سطح کلسترول خون شما را بهبود بخشد.

• استفاده  زیاد از سبزی‌ها و میو‌ها در رژیم غذایی: رژیمی که روزانه حاوی پنج سروینگ یا بیشتر میوه و یا سبزی باشد، می‌تواند شانس ابتلاء به سرطان مغزی را کاهش دهد.

• ورزش منظم: این احتمال وجود دارد که ورزش ایروبیک احتمال خطر بروز سکته مغزی را از طرق مختلف کاهش دهد. ورزش منظم می‌تواند فشار خون را کاهش دهد، سطح HDL خون یا همان کلسترول خوب را افزایش دهد، و سلامت کلی عروق خونی  و قلب شما را بهبود بخشد. همچنین ورزش می‌تواند به کاهش وزن، کنترل قند، و کاهش استرس در شما کمک نماید. فعالیت بدنی خود را به‌تدریج تا30 دقیقه و در بیشتر روزهای هفته افزایش دهید، مثل پیاده‌روی، دو درجا، شنا یا دوچرخه‌سواری.

• بهتر است هرگز الکل مصرف نکنید.

• پرهیز و اجتناب از مصرف داروهای غیرمجاز و ممنوع: برخی از داروهای مخدر  مثل کوکائین و متامفتامین‌ها، از عوامل خطر بروز سکته مغزی شناخته شده‌اند. کوکائین جریان خون را کاهش داده و باعث باریک شدن سرخرگ‌ها می‌گردد.

• درمان آپنه (قطع تنفس) خواب مسدودکننده: این امکان وجود دارد که پزشک جهت غربالگری آپنه خواب مسدودکننده (OSA)،  توصیه بر ارزیابی اکسیژن شبانه داشته باشد. اگر OSA تشخیص داده شود، این امکان وجود دارد که تنفس اکسیژن شبانه تجویز شود.  

درمان‌های پیشگیرانه (داروهای پیشگیری کننده):

اگر سکته مغزی ایسکمیک و یاTIA  را پشت سر گذرانده‌اید، این احتمال وجود دارد که پزشکتان داروهایی را جهت کاهش احتمال خطر بروز سکته مغزی دوباره توصیه نماید که این موارد عبارتند از:

• داروهای ضدپلاکت: پلاکت‌ها سلول‌هایی در خون شما هستند که موجب لخته گردیدن خون شما می‌باشند. داروهای ضدپلاکت، باعث می‌شوند که این سلول‌ها عملکرد لخته‌ نمودن خون را کمتر انجام دهند. شایع‌ترین و بیشترین داروی مورد استفاده ضدپلاکت، آسپرین است. پزشک می‌تواند جهت تصمیم‌گیری دوز صحیح و مورد نیاز آسپرین به شما  کمک نماید.

این احتمال وجود دارد که پزشکتان Aggrenox برای شما تجویز نماید که ترکیبی است از آسپرین با دوز پایین و  داروی ضد پلاکت دی‌پیرادامول، که جهت کاهش احتمال خطر لخته شدن خون به کار می‌رود. اگر آسپرین از بروز TIA یا سکته مغزی در شما جلوگیری ننماید، و با اگر نمی‌توانید آسپرین مصرف نمایید، این امکان وجود دارد که پزشکتان داروی ضدپلاکت دیگری مثل CLOPIDOGREL  یا PLAVIX برایتان  تجویز نماید.

• داروهای ضدانعقاد خون: این داروها که شامل هپارین و وارفارین(کومادین)، می‌باشند، انعقاد خون را کاهش می‌دهند. هپارین سریع‌الاثراست و ممکن است در یک دوره کوتاه‌مدت زمانی در بیمارستان استفاده شود. وارفارین که کند اثرتر است در یک مدت زمان طولانی‌تری استفاده می‌شود.

وارفارین یک داروی رقیق‌کننده خون قوی می‌باشد، بنابراین باید دقیقاً طبق دستور آن را استفاده کرد، و مراقب عوارض جانبی آن بود. این احتمال وجود دارد که در صورت ابتلاء به برخی اختلالات مربوط به انعقاد خون، یا ناهنجاری‌های عروقی، ریتم غیرطبیعی قلب و یا سایر مشکلات قلبی، پزشکتان این داروها را برایتان تجویز نماید.

ممکن است سایر رقیق‌کننده‌های خون که جدید می‌باشند زمانی استفاده شوند که TIA  یا سکته مغزی در شما به علت ریتم غیرطبیعی قلبی ایجاد شده باشد.

منبع: رژیم درمانی نوین


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

معاون دبیرکل خانه کارگر:

امضا نکردن مصوبه مزدی غیر قانونی فرصت شکایت را فراهم می‌کند

با توجه به شرایط سخت تحمیل شده به طبقه کارگر طی یک سال گذشته که به دلیل فاصله 10 درصدی مزد و تورم سال 93 اتفاق افتاد، تنها اقدام شرافتمندانه نمایندگان کارگری ایستادگی بر معیار «تامین سبد معیشت» طیق تبصره دوم ماده 41 قانون کار است.

معاون دبیر کل خانه کارگر گفت اگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از امضای مصوبه مزدی ناعادلانه خودداری کنند، کارگران می‌توانند دعوای مزد را در نهادهای قضایی با دست باز تری پی‌گیری کنند.

«حسن صادقی» امروز پس از پایان بی‌نتیجه جلسه تعیین مزد 94 به ایلنا گفت: با توجه به شرایط سخت تحمیل شده به طبقه کارگر طی یک سال گذشته که به دلیل فاصله 10 درصدی مزد و تورم سال 93 اتفاق افتاد، تنها اقدام شرافتمندانه نمایندگان کارگری ایستادگی بر معیار «تامین سبد معیشت» طیق تبصره دوم ماده 41 قانون کار است.

صادقی مقاومت نمایندگان کارگران در برابر امضای  مصوبه مزدی غیر قانونی را حامل پیام صداقت آنان به جامعه کارگری دانست و گفت: هرچند بر اساس تغییراتی که دولت احمدی نژاد در ترکیب اعضای شورای عالی کار داد، دولت یازدهم می‌تواند بدون جلب نظر کارگران رقم مزد را تصویب کند، اما مقاومت نمایندگان کارگری این فرصت را برای پی‌گیری شکایت از مزد غیر قانونی در مراجع قضایی فراهم می‌آورد.

 ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

دبیر خانه کارگر کرمان خطاب به پورابراهیمی:

تأمین اجتماعی با رفتن ربیعی به دوران احمدی‌نژاد باز می‌گردد

«آقای پورابراهیمی مشکل شما با استیضاح وزیر و تغییر در مدیریت وزارت کار و رفاه اجتماعی مرتفع نخواهد شد. مطمئناً به مشکلات شما افزوده خواهد شد زیرا دولت تدبیر و امید کمر همت را بسته است تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود و قطعاً باندبازی‌های سیاسی و جناحی راه به جایی نخواهد برد.»

دبیر خانه کارگر کرمان با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس، با اشاره به قصد تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر کار، از او پرسیده است: شما مدت‌ها در سازمان تامین اجتماعی در بخش شستا که دارای صدها کارخانه بزرگ و کوچک می‌باشد مسئولیت داشتید. چه شد که در کنار دغدغه‌های شما بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند و هزاران میلیارد تومان از ثروت اندوخته فقرا به یغما بردند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس کاربخش در بخشی از این نامه آورده است: جناب آقای پورابراهیمی حتماً از وضعیت نابسامان معیشتی کارگران مطلع شده‌اید که در اثر سیاست‌های غلط دولت‌های دو دوره قبلی که حضرتعالی از حامیان آنان بودید در اثر ایجاد تورم سی درصدی طی دو دوره حکومت دوستان شما بر منابع عظیم اقتصادی کشور فاصله فقر و غنی را به شدت افزایش و حداقل دستمزد را با خط فقر به 5 تا 6 برابر رسانیدند.

در ادامه این نامه با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن استیضاح وزیر کار، آمده است: متاسفانه شاهد حرکاتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس بر علیه ایشان هستیم که هرازگاهی چند با طرح سوال و استیضاح علاقمند به بازگردانیدن روند قبلی یعنی همان اقتصاد دلالی بجای تولید می‌باشند.

دبیر خانه کارگر کرمان خطاب به نماینده کرمان نوشته است: آقای پورابراهیمی مشکل شما با استیضاح وزیر و تغییر در مدیریت وزارت کار و رفاه اجتماعی مرتفع نخواهد شد. مطمئناً به مشکلات شما افزوده خواهد شد زیرا دولت تدبیر و امید کمر همت را بسته است تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود و قطعاً باندبازی‌های سیاسی و جناحی راه به جایی نخواهد برد.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

جناب آقای دکتر پورابراهیمی نماینده محترم کرمان در مجلس شورای اسلامی

احتراماً نظر به اینکه جنابعالی یکی از نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسلامی هستید و هر از گاهی چند مشاهده و ملاحظه میشود اظهارات و بیاناتی در خصوص مسائل مختلف ابراز میدارید تا مستمعین خود را مجذوب فرمائید این جاذبه را در جائی جستجو می‌فرمائید که شما را از حقایق و واقعیتهای جامعه دور خواهد کرد.

جناب آقای پورابراهیمی اگر نگاهی اجمالی به استان پهناور کرمان که شما نماینده آن هستید بیفکنید و آن را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار دهید شاید سراغ راهکارای بهتری بروید. در اینجا لازم است به چند نکته توجه شود!

آیا میدانید که 20 تا 25٪ از صادرات کالاهای غیر نفتی کشور از این استان است و آیا میدانید که جیرفت ما به هندوستان کوچک مشهور است؟ مگر نه این است که بزرگترین معادن مس، آهن، کرومیت، سنگهای قیمتی که هرکدام به تنهائی می‌تواند کشوری با جمعیت ایران اسلامی را اداره کند در استان ماست مگر سالیانه بیش از 200هزار تن پسته 200هزار تن خرما و صدها هزار تن محصولات کشاورزی در باغات این استان تولید نمیشود؟

مگر در کنار این همه تولیدات خدادادی صدای فقر و فلاکت کارگران و کشاورزان که در این مجموعه عظیم مشغول به فعالیت هستند را نشنیده‌اید چرا در بخش کشاورزی در محل تولید محصولات بدلیل سوءمدیریت‌ها و اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی بخش عمده‌ای از محصولات آنان به هدر میرود و آنگاه همان محصول را در سایر استانها با قیمت‌های گزاف شهروندان باید تهیه نمایند.

چه شده است که کارخانجات نساجی ما در کرمان هم چون ریسندگی احمدیه بدلیل سوءمدیریت‌های اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست‌های غلط وارداتی کالاهای خارجی توسط مسئولین دولتهای گذشته بویژه در دو دوره قبل دچار تعطیلی کامل و یا نیم تعطیل شده است و برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی و نمایندگان مجلس که خود را مغز اقتصادی عنوان می‌کنند به جای جلوگیری از سیاست‌های ورود بی‌رویه کالاهای چینی و کالاهای چینی و سایر کشورهای استعمارگر جدید بجای حل مشکل اساسی واحدهای تولیدی پیشنهاد تغییر ساختار به مدیران صنعت می‌دهند (و به نوعی آنها را قانع کنند) و خود را صاحب فکر اقتصادی معرفی می‌کنند.

جناب آقای پورابراهیمی حتماً از فاجعه بزرگ کمبود آب در استان کرمان باخبر شده‌اید که بدلیل سودجوئی برخی از اقتصادیون با استفاده غلط از آب زیرزمینی و عدم توجه مسئولین و نمایندگان ذیربط تمامی حفره‌های آب زیرزمینی تخلیه و حفره‌های خالی زیرزمینی ایجاد شده هر لحظه امکان بروز فجایع بزرگی برای شهروندان فراهم خواهد کرد. و آنگاه دوستان اقتصادی نجات و توفیق خود را در باند بازیهای سیاسی و جناحی و گروهی جستجو می‌کنند چشم خود را بر این همه مشکلات مردم بی‌پناه بسته‌اند.

 جناب آقای پورابراهیمی در کنار همه این مشکلات ناشی از عدم وجود سیاست‌های اقتصادی درست حتماً ملاحظه فرموده‌اید که روز به روز نما و شیشه‌های بانک‌ها و صندوقهای به اصطلاح قرض‌الحسنه که به صورت وفور در کلیه مناطق شهر به چشم می‌خورند زیباتر و شکیل‌تر می‌شوند و در کنار آن دودکش کارخانجات صنعتی و تولیدی خاموش و هزاران کارگر به جمع کثیر بیکاران ملحق میشوند.

جناب آقای پورابراهیمی شما مدت‌ها در سازمان تامین اجتماعی در بخش شستا که دارای صدها کارخانه بزرگ و کوچک می‌باشد مسئولیت داشتید چه شد که در کنار دغدغه‌های شما بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند و هزاران میلیارد تومان از ثروت اندوخته فقرا به یغما ببرند و هنوز هم عوامل آنها در سطوح میانی و پایینی و بدنه این سازمان با هدایت برخی از مسئولین قبلی دست‌اندرکارسنگ‌اندازی به مدیریت جدید این سازمان که انصافاً از مدیران دست پاک و دلسوخته و پر تلاش است مشغولند.

جناب آقای پورابراهیمی حتماً از وضعیت نابسامان معیشتی کارگران مطلع شده‌اید که در اثر سیاست‌های غلط دولت‌های دو دوره قبلی که حضرتعالی از حامیان آنان بودید در اثر ایجاد تورم سی درصدی طی دو دوره حکومت دوستان شما بر منابع عظیم اقتصادی کشور فاصله فقر و غنی را به شدت افزایش و حداقل دستمزد را با خط فقر به 5 تا 6 برابر رسانیدند

مطلع هستید و میدانید دستمزد ششصدهزار تومانی در شرایطی که دوستان شما آن را فراهم آورده‌اند چه معنا و مفهومی دارد و هم اکنون که یکی از دلسوختگان جامعه کارگری برادری همچون دکتر علی ربیعی که یکی از پاکترین، زحمتکش‌ترین و با سابقه‌ترین و با تجربه‌ترین فرد بخش کارگری کشور است و مسائل مربوط به تولید و نیروی انسانی و سایر عوامل تولید را به خوبی لمس نموده و میدان و قصد آن را دارد که با حمایت از تولیدات داخلی و نیروی کار منویات مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای را اجرا کنند.

متاسفانه شاهد حرکاتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس بر علیه ایشان هستیم و هرازگاهی چند با طرح سوال و استیضاح علاقمند به بازگردانیدن روند قبلی یعنی همان اقتصاد دلالی بجای تولید می‌باشند.

آقای پورابراهیمی مشکل شما با استیضاح وزیر و تغییر در مدیریت وزارت کار و رفاه اجتماعی مرتفع نخواهد شد. مطمئناً به مشکلات شما افزوده خواهد شد زیرا دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی کمر همت را بسته است تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود و قطعاً باندبازی‌های سیاسی و جناحی راه به جایی نخواهد برد.

یادتان باشد روزگاری امام راحل به تفکری که مسائل اقتصادی را در تجارت خارجی جستجو کردند و به انواع مختلف از حمایت از تولیدات داخلی مخالفت می‌ورزیدند ندای (این تذهبون) سر دادند.

لذا ای برادر گرامی از شما انتظار دارد به کارگران توجه جدی داشته باشید و حمایت از کسانی که دلسوخته آنان هستند و طی 35 سال گذشته عملاً ثابت نموده‌اند که مدافع واقعی فقرا هستند را مورد توجه قرار دهید که موفقیت آینده شما در گرو آن خواهد بود.

والسلام- عباس کاربخشارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

 

بانک‌جهانی:‌افت ۳۰‌درصدی ارزش‌ریال در‌سال‌2014

 بانک جهانی از افت ۳۰ درصدی ارزش ریال ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داد و اعلام کرد در بین ۲۷ پول ملی، ریال ایران مقام دوم از نظر افت ارزش را در این سال داشته است.
 
به گزارش تسنیم، جدیدترین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد ریال ایران پس از پزوی آرژانتین بیشترین میزان افت ارزش را در سال 2014 داشته است.

ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار در سال میلادی گذشته 32.7 درصد کاهش یافته است و ریال ایران با افت 30 درصدی ارزش خود در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است.

پول ملی ایران در حالی طی سال 2014 رتبه دوم افت ارزش را داشته است که در سال 2013 با افت 32.1 درصدی در جایگاه نخست از این نظر قرار گرفته بود.

ارزش ریال ایران در برابر دلار طی سال 2012 نیز 13 درصد و در سال قبل از آن 5.1 درصد کاهش یافته بود.ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳


برخورد حذفی با‌ هاشمی نتیجه عکس داشت

سال‌ها گفته شد حق با ماست و راه ما تنها صحیح است حال باید پرسید اگر این راه درست بود چرا مشکلات امروز پدید آمده است؟! از تورم و فساد اقتصادی گرفته تا بالارفتن آمار طلاق و سردرگمی فرهنگی همه این مشکلات وجود دارد که کم هم نیست

همه از انتقاد می‌گویند و انتقادپذیری اما چقدر در برابر انتقاد تحمل وجود دارد؟ این یک اصل اساسی است که برای رسیدن به جامعه مدنی و جریان پیداکردن مردم‌سالاری اول باید فضا و بسترها را برای بیان عقاید و نظرها فراهم ساخت باید شفاف‌سازی کرد که چه چیز در بطن جامعه می‌گذرد تا در سایه این عملکرد فضا برای سودجویان بسته شود و از سوی دیگر راهکارها از دل بیان‌های مختلف استخراج شود.

 

بر این اساس مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و وزیر بهداشت دولت اصلاحات در گفت‌وگو با آرمان سخن از فاصله‌ای که با آرمان‌شهر خود داریم به میان می‌آید. او معتقد است جامعه مدنی از طریق محدودیت به‌دست نمی‌آید. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این گفت‌وگو است.

 

 همواره مباحث مربوط به تشکیل جامعه مدنی در ایران مطرح است. به نظر شما امروز چقدر با آن فاصله داریم؟

 

رسیدن به جامعه مدنی و تحقق اصول آن در تار و پود کشور است. به جرات می‌توان گفت یکی از مظاهر اصلی در جامعه مدنی آزادی‌بیان و عقیده است. مساله‌ای که به نظر می‌رسد جامعه کنونی ایران با آن فاصله دارد چرا که وقتی در مجلس که نمود واقعی افکار و عقاید متفاوت است برخی افراد تحمل شنیدن سخنان یکدیگر را ندارند چطور می‌توان انتظار داشت این تحمل دربرابر مخالف به سطح جامعه و مردم انتقال داده شود.

 

نباید تاریخ و علت ظهور پیامبران و ائمه فراموش شود لازم است به یاد آوریم که پیامبران آمدند تا بگویند بگذارید حرف‌ها بیان شود. سال‌هاست در دروس تاریخی و اسلامی بیان می‌شود یکی از مشکلات پیامبر اسلام آن بود که تا شروع به صحبت می‌کرد مخالفان  سر وصدا واهانت می‌کردند تا صدایش به گوش دیگران نرسد. آن زمان هم که با سخن گفتن رسول خدا مخالفت می‌شد هیچ‌گاه بیان نمی‌شد که حق با رسول خداست بلکه آنان خود را برحق می‌دانستند بنابراین برای آنکه مشخص شود چه موضعی حق است و چه موضعی ناحق باید اجازه داد همه نظرات بیان شود و در کفه ترازو قرار گیرد آنگاه حق خود را نشان خواهد داد. بنابراین اینکه اجازه ندهیم دیگران سخن بگویند چون فکر می‌کنیم ناحق است درست نیست. بنابراین باید اجازه داد طرف مقابل حرف خود را بیان کند و سپس اگر مخالفتی داریم، بگوییم بر اساس این مستندات و شواهد این حرف قابل قبول نیست نه آنکه تا خواست لب از لب باز کند، تندترین مخالفت‌ها بکنیم و اجازه ندهیم کلام خود را بیان کنید و بگوییم تنها حق با ماست. چه کسی گفته حق با ماست و دیگری حق سخن گفتن ندارد؟! سال‌ها گفته شد حق با ماست و راه ما تنها صحیح است حال باید پرسید اگر این راه درست بود چرا مشکلات امروز پدید آمده است؟! از تورم و فساد اقتصادی گرفته تا بالارفتن آمار طلاق و سردرگمی فرهنگی همه این مشکلات وجود دارد که کم هم نیست حال اگر راه، راه درستی بود منشا ایجاد این مشکلات کجاست؟! مسلم است که اگر امروز مشکلات وجود دارد این مشکلات زائیده رفتار غلط ماست و این برخورد ما بوده که جامعه را به اینجا رسانده است. لذا لازم است به انتقاد منتقدین گوش فرا داد شاید خیلی از حرف‌های او صحیح نباشد اما اگر حتی یک کلام آن هم صحیح باشد ممکن است راه‌حلی در آن پیدا کرد. 

 

 به نظر شما هر روز که پیش می‌رویم این مشکلات بیشتر می‌شود یا کمتر؟

 

جامعه است، میدان نیروست. قاعده خاصی ندارد. به هر حال در مقابل آنچه ما هستیم عده‌ای نیز وجود دارند که با این مشکلات دست به‌گریبان هستند هیچ جامعه‌ای با منع کردن نتوانسته است ادامه بدهد بنابراین تمام دعوا بر سر آن است که با منطق و دلایل روشن سخن بگوییم نه اینکه حرف خود را بیان کنیم و بگوییم این حق است و از این‌رو اجازه حرف زدن را از دیگران بگیریم.

 

 به نظر شما برخورد با چهره‌ها چقدر می‌تواند موثر باشد؟ 

 

اعتقاد و باورها باید بسیار قوی‌تر از آن باشد که خوف، از بیان نظرات برود. نباید فراموش کرد باورها و اعتقادات با منطق است که جاودانه می‌شود و نه با فشار. شاید تلاش شود تا چهره‌ای حذف شود اما واقعیت آن است هرچقدر گام در این مسیر برداشته شود محبوبیت آن افراد در میان افکار عمومی نیز بیشتر خواهد شد. نمونه بارز این موضوع‌ هاشمی‌رفسنجانی بود که هر روز علیه او در رسانه‌های مختلف صحبت می‌شد اما آیا نتیجه آن شد که می‌خواستند؟! در واقع نتیجه تمام تلاش‌ها برای حذف‌ هاشمی آن شد که او در انتخابات ثبت‌نام کرد، رد صلاحیت شد اما درنهایت با حمایت از حسن روحانی مردم به پای صندوق‌های رای آمدند و امروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور است. فردی که به لحاظ سیاسی و فردی نزدیک به ایشان است. قطعا رفتاری که با ‌هاشمی شد در میزان محبوبیت او تاثیرگذار بود. شاید انتقاداتی متوجه‌ هاشمی بوده باشد و زمانی مردم این انتقادات را به او وارد می‌دانستند اما اگر امروز بار دیگر کاندیدا شود، قطعا رای خواهد آورد و دلیل آن رفتاری است که طرف مقابل برای حذف‌ هاشمی کرده است. بنابراین باید گفت افراد تاثیرگذار قابل حذف نیستند و اساسا این امر در دنیای امروز با وجود انواع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسئله‌ای غیرممکن خواهد بود و تنها منجر خواهد شد محبوبیت آنها روزبه‌روز افزایش پیدا کند. 

 

 به نظر می‌رسد حامیان دولت گذشته با اهداف سیاسی انتقاداتی را متوجه دولت می‌کنند و سعی در سیاسی‌کاری دارند؟

 

طبیعی است روند این گروه با روش‌هایی که در پیش گرفته‌اند نوعی سیاسی‌کاری است و تا زمانی که سیاسی‌کاری می‌کنیم و از دولتی که خوشمان می‌آید، تمامی غلط‌هایش را می‌پوشانیم و از دولتی که خوشمان نمی‌آید همه خوبی‌ها را بد جلوه می‌دهیم و جاهایی که موفقیت آن دولت می‌باشد همان عوامل را عامل شکست و نابسامانی می‌گیریم، غیرمنصفانه است. اگر ما قانون را برای دوست و دشمن، بدون درنظر گرفتن اینکه این دوست ماست و در مسیر جریان فکری ما یا دشمن ماست، فارغ از نظر سیاسی خود، یکسان اعمال کنیم، اجازه نمی‌دهیم به افرادی که جمع می‌شوند و می‌روند و خراب می‌کنند بگوییم خودجوش بود و عده‌ای دیگر اگر بخواهند همین کار را بکنند، بگوییم خلاف قانون است. با هرچیز خودجوش و خلاف قانون باید برخورد قانونی شود؛ چه به نفع یا ضرر ما باشد. نمی‌شود مجلس یک روز راهپیمایی کند و بدون اجازه بگویند خودجوش بوده و عده‌ای دیگر بگویند مگر نماینده هم راهپیمایی می‌کند؟ وقتی از قانون حرف می‌زنیم باید برای دوست و دشمن براساس چارچوب انصاف و مروت برخورد کرد؛ آن وقت این اتفاقاتی که در مجلس برای برخی نمایندگان رخ داده، دیگر رخ نمی‌دهد. مردم می‌بینند آدم‌هایی که طرفدار دولت قبلی بودند، نمی‌گذارند دولت یازدهم کار خود را انجام دهد؛ در نتیجه مردم بهتر از ما می‌دانند که چه اتفاقی درحال رخ دادن است و متاسفانه خیال می‌کنیم که مردم نمی‌دانند بلکه مردم خوب درک می‌کنند و خوب حقایق را می‌شناسند.

 

 امروز شاهد آن هستیم که پرده از تخلفات مالی بسیاری برداشته می‌شود. این مشکلات را ناشی از چه چیز می‌دانید؟

 

هشت سال دولتی بر سر کار بود که کل مجموعه اصولگرا در برابر آن سکوت اختیار کردند و حتی تمام‌قد ایستادند و همه گونه از آن دفاع کردند و نتیجه چنین رویکردی آن شد که در کشور تورم، تحریم، رشد بیکاری، رکود و.. در همه ابعاد ظهور کرد. این درحالی است که آنها با شعار رفع تمامی مشکلات و حذف معضل بیکاری، از بین‌بردن فساد و ... پا در میدان گذاشتند که یا نتوانستند و یا زمینه‌اش فراهم نبود، به هر حال محقق نشد. اما امروز درحالی که تلاش می‌شود مشکلات از پیش پا برداشته شود هر روز گلایه می‌کنند که چرا این امر به کندی انجام می‌پذیرد و هر روز سنگی تازه در مسیر قرار می‌دهند، درحالی که باید پرسید چرا آن زمان که کشور به سمت میدان مشکلات پیش می‌رفت، سکوت اختیار کردید؟! چه کسانی موجبات مشکلات امروز را فراهم ساختند؟!. نباید فراموش کرد عزت یک جامعه مربوط می‌شود به افرادی که در آن زندگی می‌کنند. مادامی که در جامعه مشکلاتی اعم از بیکاری، اعتیاد، تورم و... انواع مشکلات اقتصادی وجود دارد باید گفت تا آرمانشهر فاصله داریم. بر این اساس اگر دغدغه‌ای وجود دارد باید مهم‌ترین مشکلات که امروز متوجه مشکلات اقتصادی است، باشد.

 

 یعنی شما علت رحیمی‌ها و بابک زنجانی‌ها را عدم نظارت می‌دانید؟ 

 

ببینید نباید فراموش کرد ظهور و بروز بابک زنجانی‌ها و محمدرضا رحیمی‌ها زائیده رفتار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و قانونگذاری کشور است و اگر امروز عزمی برای رفع و زدودن چنین مسائلی وجود دارد قطعا نمی‌تواند در میان هیاهو‌ها و اختلاف‌افکنی‌ها تحقق پذیرد لذا این واقعیتی است که زمانی کشور به سمت عزت و سربلندی و پیشرفت حرکت خواهد کرد که همه به زیر یک چتر و در راستای یک هدف گام بردارند. به‌عبارت دیگر آنچه امروز بیش از هر چیز کشور تشنه آن است وحدت و همدلی است. ناگفته نماند همدلی و وحدت تنها از طریق یک گروه و یک جریان امکان‌پذیر نیست. به‌عبارت دیگر وحدت به‌معنای آن نیست که یک جناح تنها امرکننده باشد و دیگران بله‌گویان بلکه وحدت چارچوب و راهکار و اصول کلی خود را دارد. و باز باید تاکید کرد تعیین اصول کلی نیز آن نیست که تنها یک جریان تعیین‌کننده چارچوب باشد بلکه در این رابطه لازم است تعامل و گفت‌وگو بیشتر رواج پیدا کند و این یک اصل اساسی است که اگر قرار است کشور از محاصره مشکلات خارج گردد این امر تنها نیاز به وحدت دارد. درحقیقت تلاش برای حذف یکدیگر نه‌تنها حلال مشکلات نخواهد بود بلکه منجر خواهد شد تا کشور بیشتر در مشکلات فرو رود.

 

 لیستی از نمایندگانی که از محمدرضا رحیمی پول گرفته‌اند در فضای مجازی منتشر شده است که درعین ناباوری نام شما نیز ذکر شده است؟ 

 

این موضوع خنده‌دار است چراکه من برای چه چیز باید از محمدرضا رحیمی پول بگیرم؟! من اگر پول نیاز داشته باشم به جای آنکه 5 میلیون از رحیمی بگیرم یک عمل جراحی انجام می‌دهم و خیلی بیشتر از آن را کسب می‌کنم. مضاف بر آنکه این موضوع حتی با عقل نیز منطبق نیست چراکه آنها پول می‌دهند تا فردی مثل من نماینده شود؟ آیا این عاقلانه است؟! نکته دیگری که وجود دارد آن است که وقتی محمدرضا رحیمی دیوان محاسبات بود، بنده وزیر بهداشت بودم و این آقا علیه من پرونده تشکیل داده بود و مدعی بود که من در دوران دانشگاه، سوءاستفاده مالی کرده‌ام. اگر کمی وجدان داشتند لااقل به این فکر می‌کردند که چطور ممکن است بعد از اینکه این فرد علیه من پرونده‌سازی کرده، من بیایم از این آدم برای شرکت در انتخابات پول بگیرم؟ اینها همه فرافکنی است که دیگران انجام می‌دهند. 

 

 ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳

  حذف غیرقانونی نام همسر از شناسنامه

کم نیستند افرادی که به اشتباه تصور می‌کنند شکست در ازدواج اول گواهی است بر ضعف و ناتوانی آنها، به همین دلیل برای حذف نام همسر سابق خود راضی می‌شوند
همپا با رشد آمار طلاق در کشور جرایم تازه‌ای نیز در جامعه رواج پیدا می‌کند؛ حذف غیرقانونی اطلاعات همسر سابق از شناسنامه، یکی از این جرایم است که در سایه تصورات اشتباه برخی افراد و خانواده‌ها بتازگی بازار پررونقی پیدا کرده، زیرا کم نیستند افرادی که به اشتباه تصور می‌کنند شکست در ازدواج اول گواهی است بر ضعف و ناتوانی آنها، به همین دلیل برای حذف نام همسر سابق خود راضی می‌شوند هزینه‌های هنگفتی پرداخت کنند، هزینه‌هایی که این روزها به 10 میلیون تومان نیز رسیده است.
به گزارش جام جم، هرچند بسیاری از وکلا چنین ماجرایی را تائید می کنند، اما در مقابل سازمان ثبت احوال این موضوع را رد کرده و تاکید می کند مدارکی که سودجویان ارائه می کنند جعلی است و آنها به این شکل از طعمه های خود کلاهبرداری می کنند.
براساس قانون روش هایی برای حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه وجود دارد؟ سازمان ثبت احوال درباره این روش ها به جام جم توضیح داده که: «براساس ماده 33 قانون ثبت احوال در شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت باقی است، منعکس خواهد شد، همچنین ازدواج و طلاق بائن غیرمدخوله نیز با درخواست هر کدام از زوجین قابل حذف است.»
آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با جام جم توضیح می دهد: در قانون ثبت احوال پیش بینی شده است، زوج هایی که رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته اند بعد از طلاق می توانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند. این درحالی است که تا مدتی قبل سازمان ثبت احوال با بخشنامه ای این موضوع را فقط به خانم ها محدود کرده بود به این شکل که آنها با تائیدیه پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن می توانستند نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان پاک کنند، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرد و در نتیجه این امکان برای آقایان نیز فراهم شد تا در صورتی که خانم باکره تشخیص داده شود، بتوانند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کنند.
 
دولتشاهی می افزاید: روش قانونی دیگری نیز وجود دارد که براساس آن زوج ها می توانند بعد از ازدواج دوم برای حذف نام همسر سابق خود اقدام کنند.
در این میان باید گفت آنچه سبب شده برخی زوج ها اصرار به حذف نام همسر سابق خود داشته باشند، باورهای اشتباهی است که راه را بر ادامه زندگی آنها بسته است، زیرا آنها به اشتباه تصور می کنند شکست در ازدواج اول نشانه ای از ناتوانی آنهاست، البته در این بین خانواده ها و مسئولان فرهنگی نیز بی تقصیر نیستند، زیرا آنها با دامن زدن به این باور اشتباه، زمینه را برای گسترش آن فراهم کرده و سبب شده اند این روزها به قول معروف برخی از آب گل آلود ماهی بگیرند، ماهی هایی که حدود ده میلیون تومان آب می خورند.
جعل سند برای تغییر شناسنامه
پیگیری های خبرنگار جام جم از این حکایت دارد، افراد سودجویی هستند که در قبال گرفتن مبالغ میلیونی نام همسر سابق مشتریان خود را از شناسنامه های آنها پاک می کنند، اتفاق غیرمعمولی که تعدادی از وکلا نیز آن را تائید می کنند، اما مایل نیستند نام و نشان آنها در این گزارش درج شود.
یکی از آنها تصریح می کند: این سودجوها به برخی وکلا و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و ادعا می کنند در قبال گرفتن حدود ده میلیون تومان قادر به انجام این کار غیر قانونی هستند و به این شکل برای خود مشتری پیدا می کنند.
 
وی ادامه می دهد: این افراد ادعا می کنند با استفاده از رابطه هایی که دارند این کار را انجام می دهند و از مشتری خود می خواهند هزینه این کار را نزد واسطه ای قرار دهند.
به این ترتیب وقتی شناسنامه جدید خالی از نام همسر سابق در اختیار مشتری قرار گرفت و او از اصالت آن با روش هایی مانند گرفتن گذرنامه یا افتتاح حساب بانکی اطمینان پیدا کرد به شخص معتمد اجازه می دهد که پول را پرداخت کند.
یکی دیگر از وکلای دادگاه خانواده در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: چند نفر از موکلان خودم یا همکارانم که با همسر سابق خود فرزند مشترک نداشته اند با پرداخت پول، نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان پاک کرده اند.
وی درباره روش افراد سودجو برای حذف نام و مشخصات همسر سابق موکلانش توضیح می دهد: این افراد حکم دادگاه و نامه پزشکی قانونی را جعل کرده و به کمک آشنایی که دارند، اصالت اسناد تقلبی را تائید کرده و در ادامه کار نیز سازمان ثبت احوال به شکل قانونی نام همسر سابق را از شناسنامه مشتری های آنها حذف می کند.
این درحالی است که باید یادآور شد برخی وکلا و عوامل دخیل از این طریق کسب درآمد می کنند، زیرا آنها در قبال گرفتن سهم به سودجویان، مشتری معرفی کرده یا نقش امین طرفین معامله را بازی می کنند.
ثبت احوال تکذیب می کند
مهدی تدین، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال در گفت وگو با جام جم تاکید می کند: چون واقعه ازدواج قبلا در سند اصلی هویتی شخص در سازمان درج شده، امکان حذف آن وجود ندارد به همین دلیل اگر شخصی ادعا کند که می تواند آن را تغییر دهد ادعای کذب کرده است.
به گفته وی، ممکن است افراد سودجو سند جعلی ارائه کنند، اما در سند اصلی نمی توانند تغییری ایجاد نمایند.
تدین توضیح می دهد: در بدو تولد شخص در سازمان ثبت احوال برای او سند اصلی ایجاد می شود که براساس آن شناسنامه فرد صادر می شود و این سند در سازمان به شکل لاک و مهر شده نگهداری می شود.
مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت احوال ادامه می دهد: هنگام باز شدن لاک و مهر این سند باید نماینده برخی سازمان ها مانند دادستانی و ثبت احوال حضور داشته باشند.
تدین یادآور می شود: واقعه طلاق و ازدواج در محضر در شناسنامه درج شده و اعلامیه آن به ثبت احوال فرستاده می شود تا در سند اصلی فرد ثبت شود، به همین دلیل دیگر امکان تغییر آن وجود ندارد و اگر براساس حکم دادگاه تغییری صورت بگیرد به شکل توضیح در سند ثبت می شود.
وی با اشاره به این که در سه سال گذشته سازمان ثبت احوال حدود 126 میلیون سند هویتی را الکترونیک کرده است، عنوان می کند: تعداد محدودی از کارشناسان ثبت احوال اجازه دسترسی به اسناد هویتی را دارند که برای آنها نیز کد کاربری و پسورد صادر شده، علاوه بر این هر اقدامی که این افراد در سراسر کشور انجام دهند در تهران قابل پیگیری و رصد است.
تدین درباره حذف نام همسر سابق در طلاق های بائن نیز خاطرنشان می کند: با درخواست زوج ها و تائید پزشکی قانونی این کار شدنی است، اما توضیح این تغییر در سندی که در سازمان ثبت احوال نگهداری می شود، ثبت شده و برای همیشه باقی می ماند.وی با بیان این که هر شخصی می تواند از سازمان ثبت احوال تقاضای گواهی تجرد کند، بیان می کند: هر کسی که بخواهد می تواند از ثبت احوال تقاضای گواهی تجرد کند و در این گواهی درج می شود که شخص تاکنون ازدواج کرده، طلاق گرفته یا مجرد بوده است.
این درحالی است که باید تاکید کرد، چنانچه مدارک ارائه شده از سوی سودجویان جعلی نیز باشد، گواهی است بر آشفته بازار اوضاع اجتماعی و فرهنگی کشور، زیرا به نظر می رسد مسئولان پیشگیری از جرم را به فراموشی سپرده اند و در سایه این فراموشی، امروز شاهد شیوع جرایمی مانند جعل یا به قول معروف کارچاق کنی هستیم، برای نمونه مسئولان با توجه به مسائل فرهنگی کشور باید شرایطی را به وجود آورند که در آن خانواده ها و زوج ها به این حد دغدغه وجود اسم همسر سابق را در شناسنامه خود یا فرزندان شان نداشته باشند که برای حذف آن حاضر به پرداخت مبالغ میلیونی شده و برای سودجویان بازارهای وسوسه کننده ای به وجود بیاورند.
 

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
پیش از تصمیم‌ ناگهانی و بی‌سابقه محمدرضاشاه در اواخر سال 1348 به «تاخت‌زدن» حاکمیت ایران بر مجمع‌الجزایر بحرین با اعاده حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک، بحرین «جزء لاینفک ایران» قلمداد می‌شد. تصویری که می بینید عکس یکی از نشریات است زمانی که بحرین جزو خاک ایران محسوب می شد.(منبع: جام جم)
زمانی که بحرین جزو خاک ایران بود (عکس)
برای مشاهده بهترین و دیدنی ترین تصاویر خبری، علمی، اجتماعی و ورزشی کلیک کنید


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: خدمات تامین اجتماعی نیازمند بازبینی کمی و کیفی است 

خدمات تامین اجتماعی نیازمند بازبینی کمی و کیفی است 

«بصورت مشخص هزینه‌هایی که سازمان تامین اجتماعی بابت کادر پزشکی و نیروهای درمانی شاغل در موسسات ملکی سازمان تامین اجتماعی می‌شود باید طوری باشد که علاوه بر جبران خدمت کادر درمانی خواسته‌های بیمه شدگان مراجعه کننده به مراکز درمانی را نیز تامین کند شود». جلسه سراسری اعضای کمیته بیمه و درمان خانه کارگر با مسئولان حوزه سلامت و درمان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ایلنا در این نشست «حسن صادقی» معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در یک سال گذشته مدیران سازمان تامین اجتماعی توانسته‌اند به نحو مقتضی فعالیت‌های این سازمان را به سامان کنند اما با این حال نمی‌توان گفت که عملکرد کنونی مدیران این سازمان رضایت‌بخش است. وی در عین حال افزود: منکر بازگشت فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی به مسئولیت‌های پیشین نیستیم اما واقعیت این است کیفیت و کمیت خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان هنوز با وضعیت مزلوب فاصله دارد؛ البته بخش قابل توجهی از مشکلات امروز سازمان تامین اجتماعی نتیجه عملکرد نادرست مدیران دولت گذشته است و بخشی از آن به تکالیف بحث برانگیزی که به موجب قانون بیمه سلامت برای سازمان تامین اجتماعی اجرا شده است ناشی می‌شود. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه بطور مشخص سیا‌ست‌های حوزه درمان مستقیم، غیر مستقیم و پرداخت مستمری سازمان تامین اجتماعی نیازمند بازبینی جدی است؛ ادامه داد: در بحث درمان مستقیم معتقدیم که باید کیفیت و کمیت خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی با هزینه‌ای که هم اکنون صرف کادر درمانی شاغل در این مراکز می‌شود همخوانی داشته باشد. صادقی افزود: بصورت مشخص هزینه‌هایی که سازمان تامین اجتماعی بابت کادر پزشکی و نیروهای درمانی شاغل در موسسات ملکی سازمان تامین اجتماعی می‌شود باید طوری باشد که علاوه بر جبران خدمت کادر درمانی خواسته‌های بیمه شدگان مراجعه کننده به مراکز درمانی را نیز تامین کند شود. وی افزود: اگر در خصوص هیچ اقدامی صورت نگیرد تنها بر توقع کادر درمانی افزوده می‌شود و در مقابل بیمه شدگان مجبور هستند تا برای تامین نیازهای درمانی خود به مراکز غیر ملکی بخش خصوصی مراجعه کنند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین در خصوص اصلاح خدمات درمانی غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر هنوز مشاهده می‌کنیم که بیمه شدگان نیازمندی که برای درمان مراکز غیر ملکی مراجعه می‌کنند آنطور که باید نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند. وی افزود: مجموع نواقص نظام کنونی حمایت‌های درمانی مستقیم و غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی باعث می‌شود تا کیفیت خدمات این سازمان در نزد افکار عمومی به چالش کشیده شود در شرایطی که شاهد روی آوردن بخشی از جامعه کارگری به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی هستیم این وضعیت به صلاح سازمان تامین اجتماعی نیست. صادقی یادآور شد: اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند نواقص موجود در خدمات درمانی خود را مرتفع کند در سالهای آینده شاهد کمرنگ شدن تمایل جامعه کارگری برای استفاده از خدمات سازمان تامین اجتماعی خواهیم بود و در مقابل شرکت‌های بیمه خصوصی و حتی همین سازمان بیمه سلامت که قصد دسترسی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی را دارد به مدعیان اصلی این سازمان تبدیل خواهند شد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال بر وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده‌های کارگران بازنشسته تاکید کرد و گفت: هم اکنون ۵۵ درصد مستمری بگیران این سازمان معادل حداقل مستمری را دریافت می‌کنند و این مبلغ به‌قدری ناکافی است که بیشتر کارگران بازنشسته مجبور هستند تا برای تامین معاش خانواده‌های خود بازهم در بازار کار مشغول فعالیت شوند. وی بایادآوری شرایطی که در مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای محاسبه مستمری‌های بازنشستگان پیش بینی شده‌است گفت: از آنجا که محاسبه مستمری کارگران بازنشسته تابعی از محاسبه مزد کارگران است و در حال حاضر میان مزد و هزینه‌های کارگران یک شکاف ۶۷ درصدی وجود دارد از مسئولان سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم تا با همه توان خود موجبات افزایش واقعی مستمری‌های بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده را فراهم کنند. صادقی گفت: بصورت مشخص اگر ایرادهای موجود در خدمات بیمه ای و درمانی سازمان تامنی اجتماعی اصلاح نشود نمی توان از جامعه کارگران شاغل و بازنشسته بیمه شده این سازمان توقع داشت که در اعتراض به طرح‌هایی که باعث تضعیف این سازمان می‌شوند واکنش جدی نشان دهند.ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی یک زیر ساخت برای توسعه است و در دوره نوسازی بنگاههای اقتصادی ، نقش حمایتی از کارکنان ایفا خواهد کرد.

تامین اجتماعی زیر ساخت توسعه کشور استعصر خبر- علی حیدری در همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه قم با اشاره به سرفصل های چرخه منابع و مصارف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در قانون اساسی، افزود : در فرایند اقتصاد مقاومتی ممکن است با تغییر تاکتیک بنگاه های اقتصادی تغییر ساختار روی دهد و از آنجائیکه تامین اجتماعی یک زیر ساخت برای توسعه است و در دوره نوسازی بنگاههای اقتصادی، نقش مهمی دارد.


به گزارش گروه بانک و بیمه عصر خبر، وی جایگاه تامین اجتماعی و مقوله بیمه های اجتماعی را ارزشمند دانست و افزود: متاسفانه تامین اجتماعی با بیمه های تجاری اشتباه می شود که با تبئین این مهم می توان به سوق دادن فرهنگ اجتماعی به سوی رفاه عمومی گام برداشت.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد:همه انسانها در جامعه به نوعی نیازمند یکی از زیرشاخه های تامین اجتماعی هستند که هر فردی از جامعه حتی اگر در بالاترین سطح رفاه اقتصادی هم قرار داشته باشد، به راحتی با یک اتفاق ساده می تواند به پایین ترین رده اقتصادی سقوط کند که یک نظام جامع تامین اجتماعی می تواند در این زمان ورود کند و نقش حمایتی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه عده ای هم به دنبال آن هستند که در مقوله توسعه به پیشرفت فکر کنیم و کاری به رفاه نداشته باشیم ادامه داد: مهمترین آفت های این نگاه بی توجهی به قشر ضعیف جامعه است.

علی حیدری افزود: بسیاری از دلسوزان بر مقاربت پیشرفت و رفاه تاکید دارند که لازم است در برنامه ریزی های حوزه ی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گیرد.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح این امر گفت: نمایندگان کارفرمایی تاکید داشتند که درصد افزایش پایه سنواتی از درصد افزایش حداقل حقوق کارگران در زمان تعیین دستمزد کسر شود در حالی که پایه سنواتی ارتباطی به ماده 41 قانون کار ندارد و به همین دلیل نمایندگان کارگری و دولت صورتجلسه مذکور را امضا نکردند.
عصر خبر: نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزییات برگزاری جلسه شورای عالی کار از عدم امضای صورتجلسه توسط نماینده دولت و کارگران خبر داد.
 
محمدرضا بقاییان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا،‌ اظهار کرد: موضوع جلسه، بحث افزایش پایه سنوات کارگران بود و بر این اساس پایه سنواتی از 500 تومان در روز به 1000 تومان افزایش یافت و به این ترتیب ماهیانه 15 هزار تومان به پایه سنواتی کلیه کارگران اعم از قراردادی، استخدامی و کارگران دارای حداقل یک سال سابقه کار افزوده شد.
 
وی ادامه داد: در این جلسه رای گیری صورت نگرفت و نمایندگان گروه کارگری به دلیل اختلاف با کارفرمایان بر سر پایه سنواتی، صورت جلسه را امضا نکردند.
 
نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح این امر گفت: نمایندگان کارفرمایی تاکید داشتند که درصد افزایش پایه سنواتی از درصد افزایش حداقل حقوق کارگران در زمان تعیین دستمزد کسر شود در حالی که پایه سنواتی ارتباطی به ماده 41 قانون کار ندارد و به همین دلیل نمایندگان کارگری و دولت صورتجلسه مذکور را امضا نکردند.
 
وی با بیان اینکه گروه کارفرمایی بر توجه به بند 1 ماده 41 قانون کار به عنوان ملاک تعیین مزد تاکید دارند، افزود: استدلال آنها این است که سالهای سال است رقم دستمزد بر اساس نرخ تورم و تبصره یک تعیین می‌شود ولی ما می‌گوییم چرا زمانی که نرخ تورم بالا بود این تاکید را نداشتند و امسال که نرخ تورم پایین آمده روی آن پافشاری می‌کنند.
 
بقاییان در ادامه از برگزاری جلسه آینده شورای عالی کار با حضور سه وزیر اقتصادی خبر داد و گفت: جلسه آینده شورا صددرصد با حضور وزیران کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود و به موضوع افزایش خواربار کارگران می‌پردازد.
 
به گفته عضو شورای عالی کار محور اصلی جلسه آینده شورا، بند 2 ماده 41 قانون کار خواهد بود که به سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد.
منبع: ایسنا


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
سید احمد خمینی عکسی همراه پدرش در اتوبان تهران قم منتشر کرده است
رانندگی سید حسن خمینی در اتوبان قم تهران(عکس)


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

 

از کارگران افغان برای خانه تکانی استفاده نکنید رئیس پلیس آگاهی تهران در مورد مراکز قالیشویی به شهروندان هشدار داد و گفت:از کارگران افاغنه برای خانه تکانی استفاده نکنید. 

رئیس پلیس آگاهی تهران در مورد مراکز قالیشویی به شهروندان هشدار داد و گفت:از کارگران افاغنه برای خانه تکانی استفاده نکنید. سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای پایانی سال نسبت به ماه‌های دیگر شاهد افزایش سرقت فرش در پوشش مراکز قالیشویی یا از روی دیوار خانه‌ها هستیم. لذا شهروندان باید جهت جلوگیری از این حوادث به هشدارهای پلیس توجه داشته و مانع از ایجاد فرصت برای تبهکاران شوند. وی تاکید کرد: شهروندان جهت استفاده از قالیشویی‌ها از مراکزی استفاده کنند که سال‌های گذشته با آنها فعالیت داشته یا شماره قالیشویی را از طریق تماس با 118 بدست آورده باشند و به هیچ عنوان به مراکزی که با خودرو در سطح خیابان اقدام به تبلیغ کرده، اعتماد نکنند. رئیس پلیس آگاهی تهران در ادامه افزود: شهروندان هنگام مراجعه نماینده قالیشویی برای دریافت فرش مورد نظر حتما شماره پلاک خودرو را ثبت و به آرم روی خودرو نیز توجه کنند تا در صورت سرقت، پیگیری و کشف آن سریع‌تر انجام گیرد. سرهنگ محمدیان یادآور شد: برخی از شهروندان فرش‌های شسته شده را روی دیوار برای خشک شدن پهن می کنند که گاهی شاهد سرقت آنها هستیم لذا شهروندان نباید این اقدام را روی دیوارهای مشاع یا کوتاه که امکان سرقت وجود دارد، انجام دهند. وی در مورد کارگرانی که برای نظافت ساختمان یا منزل در ایام پایانی سال مراجعه می کنند، یادآور شد: هموطنان حدالمقدور از بکارگیری کارگران افغانی جلوگیری کنند، چراکه این افراد بیشتر بلامکان هستند و در صورت سرقت شناسایی انها مشکل‌تر است. همچنین پول و اشیاء قیمتی نیز در زمان حضور کارگران باید دور از دسترس و در محل ایمن قرارداشته باشد. رئیس پلیس آگاهی تهران در پایان خاطرنشان کرد: در زمان حضور کارگران حتما یک نفر از اعضای خانواده در منزل حضور داشته باشند و از ارائه مشخصات اعضای خانواده همچون شغل و سن و ... خودداری کنند.ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
آخرین مطالب

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود